Monitor Sądowy i Gospodarczy to dziennik urzędowy, który został stworzony w celu publikacji ogłoszeń wymaganych przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawę o rachunkowości i inne ustawy.

Monitor Sądowy i Gospodarczy dostarcza wielu informacji o podmiotach funkcjonujących na rynku.

O jakich ogłoszeniach oraz obwieszczeniach mowa?
– ogłoszenie o likwidacji spółki
– ogłoszenie złożeniu sprawozdania finansowego
– ogłoszenie o wszelkich zmianach w KRS
– ogłoszenie o upadłości podmiotu
– wezwanie spadkobierców
– informacja o wszczęciu postępowań o uznanie za zmarłego
– wezwania w sprawach o zasiedzenie,
– ustanowienie kuratora,
– ogłoszenia Narodowego Banku Polskiego.

Warto zaznaczyć, że nie ma obowiązki ogłaszania w MsiG wpisów w zakresie pozyskania NIP oraz REGON dla spółki.