Likwidacja spółki uwarunkowana jest różnymi przyczynami, ale jedną z częstszych jest zadłużenie spółki.
Czy uproszczona likwidacja spółki to dobry sposób na pozbycie się długów?

Procedura uproszczonej likwidacji spółki charakteryzuje się brakiem postępowania likwidacyjnego, czyli pominięciem całego procesu związanego z rozwiązaniem spółki.
Co do zasady, likwidacja spółki spoczywa w obowiązkach wspólników(likwidatorów).
W uproszczonej likwidacji proces ten przebiega zupełnie odwrotnie.
Podmiot pozbywa się majątku, po czym wszczynane jest postępowanie z urzędu przez sąd rejestrowy, który bierze na siebie odpowiedzialność całego postępowania, dzięki czemu spółka unika przeprowadzania likwidacji.

Krajowy Rejestr Sądowy wszczyna postępowanie w celu wyeliminowania z rynku podmiotów martwych.

Nowe oblicze uproszczonej likwidacji zobaczyć będzie można w Prostej Spółce Akcyjnej.
Uproszczona likwidacja PSA polegać będzie na możliwości wykreślenia spółki z rejestru bez przeprowadzania procesu, dzięki przejęciu całego majątku spółki przez jednego z akcjonariuszy.

Akcjonariusz posiadający cały majątek ma obowiązku zaspokojenia wierzycieli oraz pozostałych akcjonariuszy.

Zapraszamy do kontaktu z naszym działem prawnym, który zajmuje się przeprowadzaniem procedury likwidacji spółki. Eksperci odpowiedzą na wszelkie pytania i zajmą się całą procedurą.