Jedna z wymienionych przez ekspertów zmian zakłada wprowadzenie obowiązku umieszczania NIP na paragonie. W skrócie chodzi o to, że sprzedawca będzie mógł wystawiać fakturę do paragonu fiskalnego tylko w przypadku, gdy na paragonie znajduje się NIP nadawcy.

Takie rozwiązanie, zgodnie z rządowym projektem w tej sprawie, ma zacząć funkcjonować już od 1 września 2019 roku.

Co istotne ustawodawca wprowadza od razu sankcje za niestosowanie się do nowych regulacji, czyli wystawienie faktury do paragonu fiskalnego bez NIP nabywcy. W takiej sytuacji organ podatkowy będzie mógł ustalić dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku VAT wykazanego na tej fakturze. 

Zmiana polega na tym, że przedsiębiorca, który będzie chciał uzyskać fakturę do paragonu, jeśli nie posiada swojego NIP i nie będzie on zewidencjonowany na kasie fiskalnej, nie uzyska faktury tzn. sprzedawca będzie mógł wystawić fakturę, ale będzie się to wiązało z sankcją, która wyniesie 100% podatku VAT z transakcji. Oznacza to, że sprzedawca będzie musiał dwukrotnie zapłacić podatek VAT.