Likwidacja spółki bywa przykrym doświadczeniem dla przedsiębiorcy. W niektórych sytuacjach jest jednak jedynym dostępnym rozwiązaniem.

Jak wygląda proces likwidacji spółki z o.o.?

Pierwszym krokiem jest podjęcie odpowiedniej uchwały przez zgromadzenie wspólników. Konieczne jest również określenie osoby likwidatora, który będzie odpowiedzialny za dopilnowanie wszystkich formalności.

Całkowite zamknięcie działalności spółki wiąże się ze sporządzeniem bilansu otwarcia, a następnie zamknięcia, likwidacji. Decyzja o zakończeniu działalności powinna też być zgłoszona w sądzie rejestrowym oraz ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Proces likwidacji spółki wymaga zamknięcia wszystkich interesów firmy (która występuje w tym czasie pod nazwą z dopiskiem “w likwidacji”). Konieczne jest ściągnięcie wszystkich należności i wypełnienie zobowiązań. Majątek spółki powinien zostać upłynniony, a wszystkie wierzytelności spłacone z jej funduszy. Ponieważ spółka z o.o. jest podmiotem o własnej osobowości prawnej, to sama odpowiada za swoje zobowiązania. Dzięki temu prywatny majątek wspólników jest chroniony.

Po zakończeniu działań likwidacyjnych, sporządza się sprawozdanie z całego procesu. Następnie dochodzi do podziału pozostałego majątku między wspólników. Do obowiązków likwidatorów należy również zawiadomienie odpowiednich instytucji o zamknięciu działalności.

Warto wiedzieć, że likwidując spółkę możemy polegać na profesjonalnej pomocy – na rynku działają firmy, które zajmują się przeprowadzaniem takiego procesu. Możemy powierzyć im wszystkie obowiązki formalne, dzięki czemu możemy być pewni, że wszystkie procedury zostały przeprowadzone zgodnie z przepisami.