Ostatnim już etapem owej procedury jest dopełnienie już końcowych formalności, które pozwolą zamknąć działalność.

 

Ostatni etap jest najbardziej zawiły i skomplikowany, gdyż obejmuje podsumowanie dotychczasowych formalności oraz nowe procedury, do których zalicza się:
– zatwierdzenie bilansu likwidacyjnego przez Zgromadzenie Wspólników,
– zakończenie wszelkich bieżących interesów spółki,
– ściągnięcie wierzytelności przysługujących spółce,
– spłata zobowiązań,
– upłynnienie majątku spółki,
– złożenie rocznego sprawozdania do KRS,
– dokonanie podziału majątku przez wspólników,
– opracowanie sprawozdania likwidacyjnego,
– zatwierdzenie sprawozdania likwidacyjnego,
– podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania likwidacyjnego,
– ogłoszenie sprawozdania likwidacyjnego,
– złożenie wniosku o wykreślenie spółki z rejestru,
– zawiadomienie US o wyrejestrowaniu spółki z rejestru,
– zgłoszenie aktualizacyjne NIP-2,
– wykreślenie spółki z rejestru VAT,
– wykreślenie spółki z GUS.

Przedsiębiorców, którzy planują podjąć się procesu likwidacji spółki – zapraszamy do kontaktu!