Kolejnym etapem w procesie likwidacji jest zgłoszenie tego faktu do KRS wraz z wymaganymi informacjami.

 

 

Etap ten w głównej mierze składa się z:
– ustanowienia likwidatorów,
– sporządzenia bilansu otwarcia likwidacji,
– ogłoszenia likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
– wezwania wierzycieli do zgłoszenia swoich roszczeń,
– rozwiązania umów z pracownikami.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy na tym etapie przeprowadzania likwidacji, zapraszamy do kontaktu!