Rozwiązanie spółki zarówno osobowej, jak i kapitałowej może nastąpić z wielu powodów i przyczyn. Rozwiązanie zazwyczaj nie następuje od razu, poprzedzone jest postępowaniem upadłościowym lub postępowaniem likwidacyjnym.

Przyczyną rozwiązania spółki kapitałowej może być:
– działalność spółki jest niezgodna z prawem,
– wspólnicy spółki nie posiadają zdolności prawnych do ich wykonywania np. podpisywania umów,
– istotne braki formalne w umowie spółki,
– przyczyna zapisana w umowie spółki – np. minął czas na jaki została zawarta spółka, zakończenie określonej inwestycji itp.
– uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki,
– ogłoszenie upadłości spółki,
– inne przyczyny przewidziane prawem np. podczas łączenia spółek lub sankcje za złamanie przepisów prawa.

Przyczyną rozwiązania spółki osobowej może być:
– przyczyna zapisana w umowie spółki – np. czas na jaki została zawarta spółka, zakończenie określonej inwestycji itp.
– uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki,
– śmierć wspólnika,
– ogłoszenie upadłości spółki,
– ogłoszenie upadłości wspólnika,
– inne przyczyny przewidziane prawem np. podczas łączenia spółek, sankcje za złamanie przepisów prawa lub w spółce partnerskiej tylko jeden partner ma prawo do wykonywania wolnego zawodu.