Jak powołać zarządcę sukcesyjnego o tym pisaliśmy tutaj.

Czy można powołać zarządcę sukcesyjnego w okresie zawieszenia działalności? Na co należy zwrócić uwagę?

Warto zwrócić na początku uwagę na to, że w okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zawieszenie spółki jest równoznaczne z wstrzymaniem wszelkich działań przedsiębiorcy.

Do wyjątków zaliczamy:

  • przyjmowanie należności oraz regulowanie zobowiązań
  • sprzedaż własnych środków trwałych i wyposażenia
  • uczestniczenie w postępowaniach
  • osiąganie przychodów finansowych z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia

Istotnie należy zwrócić uwagę na to, że w okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca uprawniony jest również do powołania zarządcy sukcesyjnego.