W prawidłowym przebiegu likwidacji spółki najważniejsze są dwie rzeczy: CZYNNOŚĆ I TERMIN.

Jak więc po kolei wygląda proces likwidacji spółki:

 • Uchwała o rozwiązaniu spółki.
 • Uchwała o powołaniu likwidatorów wraz z określeniem ich imion, nazwisk, adresów oraz sposobu reprezentacji – składa się wraz z uchwałą o rozwiązaniu spółki.
 • Zgłoszenie do KRS otwarcia likwidacji oraz imion, nazwisk, adresów likwidatorów oraz sposobu reprezentacji – termin to 7 dni od dnia powzięcia uchwały.
 • Zawiadomienie Naczelnika Urzędu Skarbowego o otwarciu likwidacji – termin do 7 dni od powzięcia uchwały o rozwiązaniu spółki.
 • Rozpoczęcie posługiwania się nazwą z dopiskiem “w likwidacji”.
 • Ogłoszenie upadłości spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wezwanie wierzycieli do zapłaty.
 • Sporządzenie bilansu likwidacyjnego – w terminie 15 dni od zatwierdzenia uchwały o likwidacji spółki.
 • Zamknięcie interesów spółki i upłynnienie majątku.
 • Składanie rocznych sprawozdań finansowych – po upływie każdego roku obrotowego.
 • Podział majątku między wspólników.
 • Sporządzenie bilansu likwidacyjnego.
 • Złożenie wniosku o wykreślenie spółki z rejestru.
 • Zgłoszenie aktualizacyjne.
 • Wniosek do GUS o wykreślenie spółki – do 7 dni od dnia wykreślenia spółki.