Cały proces likwidacji spółki akcyjnej rozpoczyna się od otwarcia likwidacji. Należy natomiast pamiętać, że nie zaczyna ona się w momencie, gdy powodem jest ogłoszenie upadłości spółki, w takim wypadku zaraz po zakończeniu postępowania upadłościowego, następuje proces rozwiązania. W sytuacji, gdy likwidujemy spółkę z innego powodu, najpierw musimy zacząć likwidację, a dopiero później rozwiązanie.
Otwarcie likwidacji razem z nazwiskami i adresami likwidatorów (ustanowieni przez sąd lub byli działacze spółki) musi trafić do Krajowego Rejestru Sądowego.
W trakcie likwidacji spółki wszystkie sprawy z nią związane powinny być zamknięte, długi spłacone a majątek spieniężony. Nowe sprawy można otwierać tylko wtedy, kiedy są niezbędne w procesie likwidacji. Zakazany jest podział majątku przed zamknięciem, musi się on odbyć przynajmniej rok od ostatniego ogłoszenia likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Aby zakończyć proces likwidacji należy zgłosić sprawozdanie finansowe, które musi być zatwierdzone przez siedzibę spółki, a także przez zgromadzenie walne.
Ostatnim krokiem jest złożenie do sądu wniosku, o wypisanie spółki akcyjnej z rejestru przedsiębiorców. W momencie wykreślenia jej, kończy się proces rozwiązania.