likwidowanie spolek

Jak zapewne Państwo już wiedzą, większość procedur w Polsce jest skomplikowana, zawiła i obwarowana licznymi przepisami prawa, które zadziwiająco często są nowelizowane, co w wielu przypadkach jest powodem błędów w wykonywanych formalnościach.

W związku z tym, pragniemy Państwu w kilku krokach przedstawić etapy procedury likwidacji spółki. Tak więc:
1. Podjecie uchwały przez wspólników i likwidacji spółki.
2. Ustanowienie likwidatorów dla spółki.
3. Sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji.
4. Dokonanie zgłoszenia likwidacji spółki do KRS.
5. Ogłoszenie likwidacji spółki w MSiG.
6. Rozpoczęcie czynności likwidacyjnych:

  • zakończenie interesów spółki,
  • ściągnięcie wierzytelności,
  • wypełnienie zobowiązań,
  • upłynnienie majątku spółki,
  • spłacenie zobowiązań.

7. Sporządzenie sprawozdania likwidacyjnego.
8. Złożenie wniosku o wykreślenie z KRS.
9. Powiadomienie US oraz ZUS o wykreśleniu spółki z rejestru.

Masz pytania lub wątpliwości odnośnie procesu likwidacji?

Zatem zapraszamy do kontaktu!