Proces likwidacji stanowi ostatni etap, którego skutkiem jest zamknięcie działalności oraz odzyskanie wierzytelności. Procedura likwidacji przyjąć może formę dobrowolną lub przymusową. W pierwszym przypadku do czynienia mamy z obligatoryjnym obowiązkiem narzuconym przez Krajowy Rejestr Sądowy. Jeżeli przedsiębiorstwo posiada więcej długów niż własnego majątku, to wówczas firma ma 30 dni na podjęcie decyzji.

Właściciel może zadecydować o zmianie obecnego stanu rzeczy, czyli przeprowadzeniu restrukturyzacji lub ogłoszeniu upadłości podmiotu gospodarczego.

Jeżeli z sytuacji jasno wynika, że spółka nie jest już w stanie wypełnić określonego celu, to założyciele mają prawo także dobrowolnie podjąć decyzję o likwidacji firmy. Porozumienie właścicieli nazywane jest metodą dobrowolną.

Konwersja udziałów przez kapitał zagraniczny to także jeden z rodzajów likwidacji spółki. W ten sposób można zarówno wywiązać się z wierzytelności oraz nie doprowadzić do upadłości firmy. Zaletą tej formy jest fakt, że konwersja nie obciąża obowiązkiem podatkowym.