Rola likwidatora spółki z o.o.

Likwidatorzy spółki z o.o. odpowiedzialni są za właściwe przeprowadzenie procesu likwidacji. To właśnie oni tworzą bilans otwarcia likwidacji oraz wezwanie wierzycieli spółki do złożenia ich roszczeń w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od daty ogłoszenia likwidacji. Ogłoszenie tego dotyczące publikowania jest w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzyciele muszą mieć dowód, aby potwierdzić prawdziwość swoich wierzytelności.

Treść wezwania, które kierowane jest do wierzycieli, nie może zawierać żadnych obostrzeń związanych z wierzycielami spółki. Likwidatorzy, którzy mają świadomość, że istnieją jeszcze inni wierzyciele albo jakieś kwoty wierzytelności są sporne, mają obowiązek odłożenia sumy pieniędzy potrzebnych do zaspokojenia tych potrzeb do depozytu sądowego.

Zadzwoń