Likwidatorzy spółki z o.o. odpowiedzialni są za właściwe przeprowadzenie procesu likwidacji. To właśnie oni tworzą bilans otwarcia likwidacji oraz wezwanie wierzycieli spółki do złożenia ich roszczeń w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od daty ogłoszenia likwidacji. Ogłoszenie tego dotyczące publikowania jest w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzyciele muszą mieć dowód, aby potwierdzić prawdziwość swoich wierzytelności.

Treść wezwania, które kierowane jest do wierzycieli, nie może zawierać żadnych obostrzeń związanych z wierzycielami spółki. Likwidatorzy, którzy mają świadomość, że istnieją jeszcze inni wierzyciele albo jakieś kwoty wierzytelności są sporne, mają obowiązek odłożenia sumy pieniędzy potrzebnych do zaspokojenia tych potrzeb do depozytu sądowego.