Czy spółka komandytowa może zostać rozwiązana bez przeprowadzania procedury likwidacji podmiotu? Rozwiązanie spółki komandytowej bez likwidacji – jakie są wyjątki od tej procedury?

Wszystko zależy od zapisów umowy spółki. Jeżeli umowa spółki komandytowej przewiduje rozwiązanie spółki bez likwidacji i czynności likwidacyjnych wtedy na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 w zw. z art. 103 § 1 Kodeksu spółek handlowych wspólnicy rozwiązują spółkę komandytową poprzez podjęcie przez wspólników jednomyślnej uchwały w tym zakresie.

Uchwała powinna zawierać:

  • miejsce przechowywania dokumentacji spółki
  • adres przechowywania informacji o spółce po jej wykreśleniu z KRS

Wspólnicy powinni pamiętać o obowiązkuzabezpieczenia majątku i jego odpowiednim podziale, a także ustaleiu zasad odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Rozwiązanie spółki komandytowej bez likwidacji – wykreślenie z KRS

Wspólnicy zobowiązani są do złożenia wniosku o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców za pośrednictwem PRS.