Spółka celowa inaczej spółka specjalnego przeznaczenia jest to niezależny podmiot prawa handlowego powołany przez osoby decydujące o sposobie organizacji oraz działaniu wewnętrznych stosunków biznesowych. Powołanie instytucji może być wynikiem decyzji partnera lub konsorcjum i mieć na celu zrealizowanie danego przedsięwzięcia lub konkretnego celu postawionego przez wspólników czyli sponsorów projektu.

Działalność gospodarcza jest formą organizacyjną posiadającą własny majątek, strukturę organizacyjną oraz odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania związane z projektem. Spółki zadaniowe mają możliwość zaciągania większych kredytów w stosunku do przedsiębiorstwa macierzystego, nie zatrudniają pracowników ani nie posiadają aktywów niefinansowych, powiązane są z innymi firmami jako jednostka zależna, fizycznie ich obecność ogranicza się do znaku potwierdzającego miejsce rejestracji.

Formuła stosowana jest zarówno przez duże podmioty, jak i te mniejsze. Jeżeli projekt się udał, a spółka spełniła swoje zadanie, w większości przypadków biznes zostaje likwidowany, ponieważ traci swój cel i powód, do którego został stworzony.