Spółka celowa to działalność gospodarcza powoływana w celu realizacji konkretnego przedsięwzięcia. Mimo braku jednoznacznej definicji, charakterystycznymi cechami są m.in. brak aktywów niefinansowych, powiązanie z innym przedsiębiorstwem, kierowane przez innych pracowników, a ich obecność fizyczna to jedynie tablica z nazwą spółki lub znak potwierdzający miejsce rejestracji.

Do zalet spółek o konkretnym sposobie działania należą:
– elastyczność w działaniu
– możliwość ukształtowania jej akcjonariatu
– właściciel może nie ujawniać swojej tożsamości poprzez tzw. mechanizm umowy powierniczej
– posiadanie własnej zdolności kredytowej
– niższe koszty notarialne lub ich brak
– obrót wieloma nieruchomościami równocześnie
– brak konieczności zmian w księgach wieczystych
– szybsze uzyskanie kredytu ze strony banków

Spółka specjalnego przeznaczenia jest narzędziem dla inwestorów i deweloperów, którzy tworzą jednostkę zależną, aby wykonać konkretne zadanie w krótkim czasie i tym samym ograniczyć ryzyko finansowe przedsiębiorcy.
Podmiot gospodarczy celowy może przybrać różne formy organizacyjno-prawne charakterystyczne dla spółek osobowych lub kapitałowych. Wybór zależny jest od wielu kryteriów, które wynikają z aktualnych regulacji prawnych i podatkowych, a także specyfiki projektu, dla którego została stworzona.