SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ GŁÓWNĄ!

Spółka jawna to osobowa spółka prawa handlowego. Jest to zatem jedna z form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Spółka jawna jest osobnym od swoich wspólników bytem prawnym. Jako spółka osobowa nie posiada osobowości prawnej. Posiada jednak podmiotowość prawną, która daje jej prawo do udziału w rynku.

Nazwa spółki jawnej
– musi zawierać nazwiska lub firmy wszystkich wspólników,
– musi zawierać dopisek “spółka jawna” lub “sp.j.”,
– nie może wprowadzać odbiorcy w błąd.

Umowa spółki jawnej
Jej obligatoryjne elementy to:
– firma,
– siedziba spółki,
– wskazanie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika z określeniem ich wartości,
– określenie przedmiotu działania spółki.

Majątek spółki jawnej:
Składają się na niego wkłady wspólników spółki. Wkłady wspólników mogą polegać również na przeniesieniu lub obciążeniu prawa własności rzeczy bądź innych praw lub na dokonywaniu się innych świadczeń na rzecz spółki.

Skład spółki jawnej
Spółkę jawną charakteryzuje trwały skład osobowy. Zmiana wspólnika możliwa jest jedynie jeżeli założenie takie zakłada umowa spółki oraz jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę.