Spółka kapitałowa to spółka, w której najistotniejszym elementem jest majątek, czyli kapitał. Podmiot taki wykorzystuje się zazwyczaj podczas prowadzenia dużych przedsiębiorstw bądź wewnętrznych grup kapitałowych.

Spółkę kapitałową charakteryzuje posiadanie osobowości prawnej, zmienny kapitał oraz skład osobowy. Majątek spółki kapitałowej jest całkowicie wyodrębniony od majątku wspólników, dzięki czemu ich odpowiedzialność za zobowiązania zaciągane przez spółkę jest ograniczona. Ich ryzyko ogranicza się do wysokości objętych udziałów/akcji.

W Polsce wyróżniamy dwa rodzaje spółek kapitałowych: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną. Spółki te charakteryzują się specyficzną konstrukcją opartą na rozdziale strefy zarządzającej od strefy właścicieli.

Funkcjonowanie spółki kapitałowej reguluje Kodeks Spółek Handlowych. W momencie wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego spółka zyskuje osobowość prawną. Może zatem we własnym imieniu zaciągać zobowiązania, nabywać prawa, pozywać oraz być pozywaną.