Często zdarza się, że przedsiębiorcy decydują się na likwidację spółki, ponieważ w planach mają prowadzenie nowego biznesu. Czy takie działanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa?

Głównym zadaniem spółki w likwidacji jest dopełnienie wszystkich kwestii związanych z zakończeniem bieżących interesów podmiotu. Mowa tutaj o ściągnięciu wierzytelności, wypełnieniu zobowiązań, upłynnieniu majątku, zakończeniu negocjacji, wypowiedzeniu umów, zbyciu przedsiębiorstwa lub jego składników.

Konieczność załatwienia tych spraw stoi w sprzeczności z podejmowaniem nowych inicjatyw biznesowych. Warto jednak podkreślić, że w niektórych sytuacjach rozpoczęcie nowych interesów jest niezbędne, aby zakończyć te, które spółka wszczęła jeszcze przed otwarciem likwidacji.

Ustawodawca przewidział regulację szczególną, zgodnie z którą likwidatorzy mogą rozpoczynać nowe interesy, gdy jest to potrzebne do ukończenia spraw w toku. Jest to jedyny wyjątek przewidziany w Kodeksie Spółek Handlowych.

Jeżeli zawieranie umów nie jest związane z koniecznością zakończenia spraw likwidowanej spółki, to przedsiębiorca naraża siebie i prowadzony biznes na konsekwencje prawne.
Likwidatorzy nie mogą zawierać również umów o charakterze strategicznym i długoterminowym. Regulacja ta jest restrykcyjna i nie pozwala na zawieranie nowych umów nawet wówczas, gdyby czynność taka była uzasadniona gospodarczo i korzystna dla wierzycieli spółki w likwidacji.

 

Przeczytaj również:

Upadłość spółki z o.o.