Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji to początkowa faza istnienia spółki z o.o. Powstaje w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i trwa do chwili wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka z o.o. w organizacji może działać w obrocie w dokładnie taki sam sposób jak gotowa spółka z o.o.. Oznacza to, że podmiot taki może zawierać umowy, nabywać i sprzedawać dobra i usługi, kupować nieruchomości, a także pozywać i być pozywanym. Spółka z o.o. w organizacji może również zatrudniać pracowników, wystawiać faktury i co najważniejsze zarabiać.

Jednostka ta powinna zostać zarejestrowana w KRS najpóźniej w przeciągu 6 miesięcy od momentu zawarcia jej umowy u notariusza. W przeciwnym razie umowa spółki zostanie rozwiązana. W takiej sytuacji wspólnicy muszą spłacić wszelkie zobowiązania i rozwiązać spółkę. Jeżeli nie będzie w stanie uregulować swoich należności wówczas konieczne będzie przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego przez jej Zarząd.