Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to spółka kapitałowa podlegająca Kodeksowi Spółek Handlowych. Spółka z o.o. łączy w sobie zalety spółek kapitałowych oraz spółek osobowych. Jak sama nazwa wskazuje podmiot ten charakteryzuje ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Jest ona bowiem odrębnym podmiotem prawnym oraz posiada własną osobowość prawną.

Podstawą funkcjonowania spółki z o.o. jest jej umowa bądź akt założycielski w przypadku spółki jednoosobowej. Na dokumencie tym powinny znaleźć się takie informacje, jak:
– firma i siedziba spółki,
– przedmiot działalności spółki,
– wysokość kapitału zakładowego,
– informacja dotycząca tego czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział,
– liczba i wartość nominalna udziałów, które należą do każdego wspólnika,
– czas trwania spółki o ile został on oznaczony.

Aby założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy muszą wnieść wkłady na pokrycie kapitału zakładowego w wysokości nie mniejszej niż 5 tysięcy złotych.