Jednym z końcowych etapów prowadzenia działalności spółki jest jej rozwiązanie. Powody rozwiązania mogą być różne zależne od woli właścicieli lub nie.  Sposoby rozwiązania spółki są w głównej mierze zależne od powodu rozwiązania – postaramy się przybliżyć tą tematykę.

Rozwiązanie spółki związane jest z dopełnieniem szeregu obowiązków związanych z m.in. sprawami formalnymi, uregulowaniem zobowiązań, ściągnięciem należności, rozwiązaniem umów czy upłynnieniem majątku spółki.

Wykreślenie spółki z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego może być wynikiem:

  • transformacji spółki – połączenia, podziału lub przekształcenia,
  • rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzenia likwidacji ,
  • zakończenia likwidacji spółki,
  • zakończenia postępowania upadłościowego,
  • rozwiązania spółki z urzędu.