Często zewnętrzni odbiorcy są zainteresowani tym, w jakiej kondycji finansowej jest dana spółka. Mowa tutaj głównie o inwestorach oraz kontrahentach, którzy chcą nawiązać współpracę z podmiotem. Konkretne informacje o działalności spółki możemy znaleźć w sprawozdaniu finansowym.

Obowiązkiem spółek jest publikacja rocznych sprawozdań finansowych w sądzie rejestrowym.

Mowa tutaj głównie o spółkach zobowiązanych do prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych:
– spółki osobowe (spółka jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna)
– spółka kapitałowa – z o.o. oraz akcyjna

Podpisane podpisem elektronicznym sprawozdanie zostaje zatwierdzone w ciągu 15 dni od złożenia dokumentów, które później są dostępne dla każdego, kto będzie nimi zainteresowany.