Tag: likwidator

Likwidatorzy

Głównym zadaniem likwidatorów w czasie likwidacji spółki jest zakończenie bieżących interesów spółki. Likwidatorzy powinni spełnić wszelkie ciążące na spółce zobowiązania, ściągnąć należne jej wierzytelności oraz […]

Zadzwoń