Uchwała o uchyleniu likwidacji spółki

Nie każde wszczęte postępowanie likwidacyjne zakończone jest wykreśleniem spółki z Krajowego Rejestru Sądowego. Może okazać się, że w jego trakcie ustaną przyczyny, które spowodowały podjęcie decyzji o likwidacji lub pojawi się rozwiązanie umożliwiające dalsze, sprawne funkcjonowanie firmy. Przepisy prawa przewidują takie sytuacje dlatego określają procedurę wstrzymywania likwidacji.

Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć jest powzięcie uchwały wspólników, w której decyduje się o dalszym istnieniu spółki. Aby była ona skuteczna, wszyscy wspólnicy muszą jednomyślnie opowiedzieć się za wstrzymaniem likwidacji – nie wystarczy większość głosów. Nieobecność jednego z uprawnionych do głosowania lub jego wstrzymywanie uniemożliwia zatrzymanie procedury. W dalszej kolejności należy zgłosić uchwałę do KRS. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, likwidatorzy stracą dotychczasowe uprawnienia. Jeśli przed rozpoczęciem likwidacji pełnili oni rolę członków zarządu muszą powrócić do wcześniejszych zajęć.

Zadzwoń