Nie każde wszczęte postępowanie likwidacyjne zakończone jest wykreśleniem spółki z Krajowego Rejestru Sądowego. Może okazać się, że w jego trakcie ustaną przyczyny, które spowodowały podjęcie decyzji o likwidacji lub pojawi się rozwiązanie umożliwiające dalsze, sprawne funkcjonowanie firmy. Przepisy prawa przewidują takie sytuacje dlatego określają procedurę wstrzymywania likwidacji.

Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć jest powzięcie uchwały wspólników, w której decyduje się o dalszym istnieniu spółki. Aby była ona skuteczna, wszyscy wspólnicy muszą jednomyślnie opowiedzieć się za wstrzymaniem likwidacji – nie wystarczy większość głosów. Nieobecność jednego z uprawnionych do głosowania lub jego wstrzymywanie uniemożliwia zatrzymanie procedury. W dalszej kolejności należy zgłosić uchwałę do KRS. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, likwidatorzy stracą dotychczasowe uprawnienia. Jeśli przed rozpoczęciem likwidacji pełnili oni rolę członków zarządu muszą powrócić do wcześniejszych zajęć.