Czy spółka z ograniczona odpowiedzialnością może nabywać udziały własne? Co z udziałami spółek z o.o. w likwidacji?

Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, a dokładniej artykuł 200 zakazuje spółce zoo nabywać akcji własnych z każdego tytułu zakup, zamiana, darowizna itp., oraz brać ich pod zastaw, gdyż ma on na celu zabezpieczyć interesy pozostałych wspólników i kontrahentów spółki. Zakaz dotyczy także spółek zależnych.

Złamanie zakazu wiązać się może dla spółki, a konkretnie jej członka zarządu lub likwidatora otrzymaniem kary finansowej bądź ograniczeniem/pozbawieniem wolności do 6 miesięcy.

Istnieją jednak 4 wyjątki, w których spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może nabyć akcje własne:
– w drodze egzekucji na zaspokojenie roszczeń (nie można ich zaspokoić z innego majątku wspólnika),
– celu umorzenia udziałów,
– związane z procedurą łączenia się spółek,
– związane z procedurą podziału spółki.

Przepisy pozwalają na nabycie przez spółkę nawet 100% udziałów w toku egzekucji. Udziały te spółka może posiadać przez rok próbując je sprzedać, natomiast po tym czasie jeśli się nie uda musi je umorzyć (wiąże się to z obniżeniem kapitału zakładowego lub kapitału rezerwowego).