Uniknięcie egzekucji już nie jest możliwe. Aby dokonać egzekucji wspólnego majątku wspólników spółki potrzebny jest tytuł egzekucyjny. Oznacza to, że aby go uzyskać należy pozwać wszystkich wspólników spółki będącymi współuczestnikami materialnymi lub powinien wystosowany być specjalny akt notarialny. 

W wypadku, gdy zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne w stosunku do zadłużonej spółki, decydowano się na odwołanie zarządu. Odbywało się to z woli wspólników, którzy składali w jednym czasie rezygnacje. A także, gdy jednocześnie odgórnie odwołany był cały zarząd. Z tego powodu blokowane było postępowanie egzekucyjne, gdyż bez zarządu było ono niemożliwe do przeprowadzenia. Sytuacja ta sprawiała, że powoływany był kurator, który jednak nie był w stanie powołać nowego zarządu, gdyż nie miał takich uprawnień. 

W celu uniknięcia takich prób zablokowania egzekucji nadano kuratorom więcej kompetencji. Sprawiło to, że kurator obecnie jest wyznaczony do reprezentowania działalności aż do likwidacji danego podmiotu.