Wspólnicy decydujący się na likwidację spółki zobowiązani są do dopełnienia kilku niezbędnych formalności pozwalających zachować bezpieczeństwo. Jedną z nich jest konieczność wezwania wierzycieli likwidowanej spółki do zgłaszania wierzytelności.

Art. 279. Likwidatorzy powinni ogłosić o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia.

Odpowiednie ogłoszenie należy opublikować z Monitorze Sądowym i Gospodarczym (+ dodatkowo w innych miejscach przewidywanych umową).

Celem tego obowiązku jest ochrona wierzycieli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez dostarczenie im niezbędnych informacji o otwarciu likwidacji. Wierzyciele mogą w dowolny sposób zgłaszać wierzytelności.

Pragniemy jednak zaznaczyć, że najbezpieczniejszą opcją jest zgłaszanie wierzytelności w formie pisemnej.