Jednym z etapów likwidacji spółki jest złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego. Jest to niezbędny krok, który pozwala na wykreślenie spółki z rejestru. Wniosek do KRS należy złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym została otwarta likwidacja. Dodatkowo należy pamiętać, że wniosek do KRS można złożyć wyłącznie elektronicznie. Obowiązek ten dotyczy zarówno spółek założonych przez Portal Rejestrów Sądowych, jak i spółek założonych w inny sposób, wtedy wniosek złożony powinien zostać przez system S24.

Co powinien zawierać taki wniosek do KRS?

W pierwszej kolejności należy pamiętać, że do wniosku dołączone powinny zostać odpowiednie dokumenty. Jest to uchwała o rozwiązaniu i otwarciu likwidacji spółki, oświadczenia likwidatorów o zgodzie na pełnienie funkcji (wraz z adresami do doręczeń), dowód uiszczenia opłaty sądowej, dowód uiszczenia opłaty z ogłoszenie likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Dodatkowo we wniosku należy wskazać przyczyny rozwiązania, wraz ze wszelkimi danymi wspólników, dane likwidatorów (imiona, nazwiska, adresy, numery PESEL) oraz sposób reprezentacji przez likwidatorów.

Należy również pamiętać, że zgłoszenie otwarcia likwidacji podlega opłacie sądowej, a cena uzależniona jest od miejsca, w którym składamy wniosek – PRS lub S24.