Wykreślenie spółki z o.o. z rejestru bez likwidacji – czy ten rodzaj procedury jest zgodny z prawem?

Obawiasz się, że Twoja spółka może zostać wykreślona przez sąd rejestrowy bez przeprowadzenia procedury likwidacji?

Otrzymałeś z sądu pismo zawiadamiające o wszczęciu postępowania skutkującego wykreśleniem spółki z rejestru KRS?

Warto na wstępie zaznaczyć, że tego rodzaju sposoby wykreślenia podmiotów z rejestru KRS zdarzają się bardzo rzadko. Istotne jest jednak, że przedsiębiorcy powinni dbać o dane prezentowane w rejestrze przedsiębiorców KRS oraz na bieżąco aktualizować dane i informacje.

Wykreślenie spółki z o.o. z rejestru przedsiębiorców z inicjatywy sądu – w jakich przypadkach?

  • na podstawie otrzymanych informacji sąd stwierdził, że są podstawy do rozwiązania spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego
  • wniosek o ogłoszenie upładłości spółki został umorzony z powodu braku środków na pokrycie kosztów postępowania
  • brak składanych rocznych sprawozdań finansowych (więcej na temat konsekwencji braku składanych sprawozdań finansowych – Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego spółki)
  • brak wykonania obowiązków nakazanych przez sąd

W przypadku wystąpienia co najmniej jednej z powyższych sytuacji sąd wszczyna postępowanie oraz dokonuje ogłoszenia w MSiG, a także powiadamia spółkę o fakcie likwidacji.

 

Kiedy sąd nie może wykreślić spółki z rejestru bez likwidacji?

W wielu przypadkach wszczęte postępowanie obliguje spółkę do przedstawienia informacji w zakresie:

  • posiadanego zbywalnego majątku
  • dowodów na to, że działalność jest prowadzona

Sąd uprawniony jest również do pozyskiwanych danych z różnych urzędów i instytucji.

Wykreślenie spółki z o.o. z rejestru bez likwidacji możliwe jest, gdy dowody świadczyć będą o braku majątku spółki oraz zaprzestaniu prowadzenia działalności.

Spółka wykreślona z rejestru – kto ponosi odpowiedzialność?

Najczęściej roszczenia wierzycieli spółki mogą być dochodzone od Skarbu Państwa (rok od przejęcia majątku spółki).


likwidacja-spolki-proceduraWykreślenie spółki z rejestru KRS oferta

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą likwidacji firm.

W imieniu klientów przeprowadzamy procedurę likwidacji spółki, fundacji, stowarzyszeń oraz JDG.