• Likwidacja długów – rosnące długi mogą być powodem wszelkiego stresu, szczególnie gdy przychodzi moment na ich ściąganie. Po rozwiązaniu spółki, wszelkie długi, za które dyrektor bezpośrednio nie odpowiada pozostają w spółce. Jeśli nie ma środków na opłacenie wierzycieli w pełni, to otrzymują oni jedynie środki pozostałe w firmie, a reszta długu jest umorzona.
  • Niski koszt likwidacji – zdarza się, że opłata za likwidację spółki wynosi znacznie mniej niż dług spółki wobec wierzycieli, w wyniku czego wierzyciele mogą otrzymać dywidendę. Będzie to zależeć od wartości aktywów spółki.
  • Odprawa pracownicza – niezależnie od tego, czy spółka została zlikwidowana drogą likwidacji sądowej czy dobrowolnej, pracownik ma prawo otrzymać wypłatę zaległych wynagrodzeń, w tym wynagrodzeń za czas urlopu, za okres wypowiedzenia oraz odprawy w przypadku zwolnienia. 
  • Ustalenia dotyczące leasingu – umowy leasingowe nie będą wypłacane po oficjalnej dacie likwidacji spółki. Nie są wymagane żadne dalsze zobowiązania płatnicze, nie licząc przypadków, kiedy kwota została zabezpieczona.
  • Mniejsza stopa ze strony wierzycieli – likwidator jest odpowiedzialny za bezpośrednią komunikację z wierzycielami w imieniu spółki – wierzyciele nie powinni kontaktować się z dyrektorem od momentu, kiedy wyznaczony zostanie likwidator.