Zawieszenie spółki

Dopełnienie formalności związanych z tymczasowym zawieszeniem działalności spółki.

Oferujemy kompleksowe zawieszenie działalności spółki. Przejmujemy wszystkie formalności związane z zawieszeniem, nie tylko przygotowanie i złożenie wniosku o zawieszenie spółki w KRS.

Zawieszenie spółki oferta:

sporządzenie treści uchwały dotyczącej zawieszenia spółki
zorganizowanie spotkania u notariusza, jeśli jest taka konieczność
przygotowanie i złożenie do KRS wniosku o zawieszenie działalności spółki
weryfikacja postępów w przekazywaniu informacji pomiędzy urzędami i instytucjami administracji państwowej
pomoc w wywiązywaniu się ze wszystkich formalności spoczywających na zawieszonym podmiocie.
Proces zawieszenia spółki z naszą pomocą zawsze przebiega sprawnie i bez komplikacji.

Zadzwoń