Likwidacja jest inaczej nazywana postępowaniem prowadzonym w spółkach osobowych i kapitałowych mających na celu spieniężenie majątku oraz zakończenie bieżących spraw podmiotu gospodarczego. Przeprowadzenie procedury jest warunkiem szczególnie koniecznym do rozwiązania spółki i wykreślenia jej z rejestru. Sposób, w jaki proces jest wykonywany regulują odpowiednie przepisy, natomiast obowiązkiem przedsiębiorcy jest zgłoszenie likwidacji do KRS.

Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązani są do zgłoszenia otwarcia likwidacji oraz ustanowienia likwidatora do Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenia zdarzenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Formularz złożyć można w sposób tradycyjny lub elektroniczny. Procedura likwidacyjna polega na przeprowadzeniu zgromadzenia wspólników, które podejmuje odpowiednią uchwałę na formularzu, który następnie wysyłany jest do sądu rejestrowego

Pismo zawierać powinno zgodę likwidatorów na pełnienie przez nich funkcji, uchwałę zgromadzenia w formie aktu notarialnego lub poprzez elektroniczny wzorzec uchwały wraz z oświadczeniami, a także zatwierdzony bilans na dzień otwarcia likwidacji.

Natomiast wniosek składany w Monitorze Sądowym i gospodarczym musi zawierać treść ogłoszenia o otwarciu likwidacji wraz z wezwaniem wierzycieli do potwierdzenia treści dokumentu w przeciągu 3 miesięcy.